Visual Artist
Painter

fedko-wójs

Malarstwo polega na kolorze. Dopiero kiedy patrząc na obraz zatrzemy świadomość przedmiotów – kształtów „znanych” – poznanych jako odpowiadające konkretnym rzeczywistym przedmiotom, wtedy możemy oddać się analizie dzieła sztuki, oddając się odczuciu – czystemu odczuciu kolorów, zestawień barw.

from art statement

galerie

Birds I from botanic series 100x70 2017 ©Fedko-Wójs

ACRYLIC

In the hive III Collage VII collage series 100x70 2016 ©Fedko-Wójs

COLLAGE

© DOMINIKA FEDKO-WÓJS

Stay in touch

DOWNLOAD
Detailed Biography PL EN
Portfolio 2020


ABOUT
I am Dominika Fedko-Wójs painter and graphic designer based in Krakow, Poland. Feel free to ask about pricing, availability, shipping, and others.

CONTACT
dominikafedkowojs@gmail.com

© Dominika Fedko-Wójs 2020