Wystawa Malarstwa w Galerii Szalom

wystawa sztuki malarstwo galeria szalom kraków
malarstwo malopolska kraków Dominika Fedko-Wójs

CREDO WYSTAWY:

„Rozpoczynając krótką opowieść o mojej twórczości nie sposób nie wspomnieć skąd wybór miejsca dla dzisiejszej wystawy. Już na początku studiów wypatrzyłam sobie Galerię Szalom, czyli najstarszą z galerii Kazimierza. W moich działaniach konceptualno-projektowych nierzadko sięgam po tematy trudne, m.in. tematy związane z Holocaustem. Tym zajmowałam się w pracy dyplomowej, gdzie opracowywałam identyfikację wizualną dla Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu lub w projekcie fotograficznym Gouda Wasserlauf, w którym próbowałam odtworzyć wizerunek mojej praprababci, zamordowanej podczas wojny w swoim domu. Chodzi o odnajdywanie i wczuwanie się w istotne tematy, które mogą poruszyć i pomóc w potrzebie.

Takie ciężkie zagadnienia przedstawiam wobec niezwykle pozytywnej i radosnej twórczości malarskiej. I dzisiaj własnie o malarstwie chcę mówić. Malarstwo polega na kolorze. Dopiero kiedy patrząc na obraz zatrzemy świadomość przedmiotów, wtedy możemy oddać się analizie dzieła sztuki, oddając się odczuciu – czystemu odczuciu kolorów, zestawień barw.

sztuki wizualne malarstwo abstrakcja polska malopolska

Nie lubię spraw zamkniętych, mających jednoznaczne rozwiązanie, stąd mam nadzieję na Państwa otwartość i chęć poznawania znaczeń odczuwanych w moich obrazach. Wierzę w odczucia, wyższe uczucia metafizyczne wychodzące od obrazów. Aktualnie skłaniam się ku abstrakcji, jednak silnie zakorzenionej w martwej naturze i kolażu, stąd również pojawiają się na tej wystawie symboliczne obrazy, które były dla mnie pewnym przełomem. Obrazy moje nie są oderwane od praw fizyki i od rzeczywistości. Mają w niej początek, potem barwy wprawione w pewne zależności budują napięcia tonalne, przenikające się wzajemnie, a wchodząc w reakcję tworzą kompozycje nasycone smaczną strukturą zachęcającą do poszukiwania doznań, odczuć.

Ufam wieloznaczności przekazu, która jednocześnie osiąga harmonię i jedność. Obraz ma dany moment, który jest początkiem, potem artysta porywa go przez moment tworzenia, a następnie pozornego zakończenia, żeby wkońcu obraz niezależnie od twórcy zmieniał swoje znaczenie – dał się objąć spojrzeniem odbiorcy, który nadaje mu znaczeń kolejnych. Stąd malarstwo jest dla mnie nieskończoną poezją twórczości pociągającą na nowo. Dziękuję.”

Fotorelacja Wernisaż 20.02.2020
Dziękuję wszystkim Gościom za tak liczną obecność w tym ważnym dniu.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Galerii Szalom oraz autorstwa Anny Sermak.

LINKS

Retrospektywny katalog obrazów Dominika Fedko-Wójs 2020
Retrospektywny Katalog Obrazów
Dominika Fedko-Wójs 2020

Obszerny zbiór prac możliwy do obejrzenia na wystawie, w tej chwili dostępny do pobrania w zakładce ART w tej witrynie.

Przygotowania do wystawy.

wystawa sztuki malarstwo malopolska kraków

+There are no comments

Add yours